Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7208HQHI-F1/N

4,520,000₫

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7204HQHI-F1/N

2,970,000₫

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7116HQHI-F1/N

6,710,000₫

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7108HQHI-F1/N

4,100,000₫

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7116HGHI-F1

4,810,000₫

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7104HQHI-F1/N

2,540,000₫

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7216HGHI-F1

5,650,000₫

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7208HGHI-F1

3,670,000₫

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7204HGHI-F1

2,330,000₫

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7116HGHI-F1

4,810,000₫

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7108HGHI-F1

2,970,000₫

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7104HGHI-F1

1,910,000₫

Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD DVR (Cao cấp) DS-7332HGHI-SH

27,490,000₫

Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD DVR (Cao cấp) DS-7324HGHI-SH

23,250,000₫

Camera HD-TVI HD1080P Bán cầ̀u (dome) Hồng ngoại 50m DS-2CE56D0T-IT3

1,450,000₫

Camera HD-TVI HD1080P Thân trụ (bullet) Hồng ngoại 80m DS-2CE16D0T-IT5

1,710,000₫

Camera HD-TVI HD1080P Thân trụ (bullet) Hồng ngoại 50m DS-2CE16D0T-IT3

1,510,000₫

Camera HD-TVI HD1080P Bán cầu (dome) Hồ̀ng ngoại 20m DS-2CE56D0T-IR

1,150,000₫

Camera HD-TVI (vỏ nhựa) HD1080P Bán cầu (dome) Hồ̀ng ngoại 20m DS-2CE56D0T-IRP

1,020,000₫

Camera HD-TVI (vỏ nhựa) HD1080P Thân trụ (bullet) Hồ̀ng ngoại 20m DS-2CE16D0T-IRP

1,020,000₫